Publicatie Grond Weg Waterbouw – Ingenieursbureau als verbindende factor bij Project Hoekse Lijn

Kabels in betonkoker - GWW

Publicatie Grond Weg Waterbouw – Ingenieursbureau als verbindende factor bij Project Hoekse Lijn

INGENIEURSBUREAU ALS VERBINDENDE FACTOR BIJ PROJECT HOEKSE LIJN.

Met de realisatie van het project Hoekse Lijn werkt Metropoolregio Rotterdam Den Haag hard aan de verbetering van het openbaar vervoer. Het bestaande tracé tussen Schiedam en Hoek van Holland gaat van gewone spoorlijn naar moderne metro, waarbij de bestaande infrastructuur zoveel mogelijk gebruikt moet worden en goederenvervoer na de ombouw nog steeds mogelijk moet zijn. Een uitdagende klus die vraagt om de juiste expertise.

Theo Vos, adviseur bij SGS Roos+Bijl, licht toe waarom juist zij hiervoor de aangewezen partij zijn: ‘Wij zijn een ingenieursbureau met veel ervaring op het gebied van ondergrondse infrastructuur, in de breedste zin van het woord. Van ontwerp tot begeleiding bij de uitvoering. Omdat we al achttien jaar voor RET werken, hebben we veel ervaring met RET-installaties. Die combinatie heeft er voor gezorgd dat wij onze rol binnen dit project goed hebben kunnen invullen.’

Uitdagingen het hoofd bieden

‘Door de initieel zeer beperkte planning (maar dertien weken om alles uit te voeren), hebben we gezocht naar oplossingen om alvast aan de slag te kunnen. Enkele werkzaamheden zijn al in ProRail-tijd uitgevoerd, terwijl de baan nog in gebruik was. Dat betekent extra veiligheidsmaatregelen treffen, zoals het plaatsen van schrikhekken over het gehele tracé (21 kilometer lang). Met duidelijke onderlinge afspraken hebben we in goede harmonie met ProRail, kunnen werken aan ons deel van het traject.’, vervolgt Theo.

Lees het gehele artikel uit het Grond Weg Waterbouw magazine (editie 1 – 2019) hieronder.

Artikel Hoekse Lijn

Meer weten over onze diensten? Neem contact met ons op.