Artikel magazine Grond-, Weg- en Waterbouw – Special dijkversterking Wolferen-Sprok

Graven bij dijkversterking Wolferen-Sprok

Artikel magazine Grond-, Weg- en Waterbouw – Special dijkversterking Wolferen-Sprok

Helikopterview op kabels en leidingen

De dijkversterking tussen Wolferen en Sprok betreft de aanpassing en versterking van een 15km lang traject. Als onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) dient deze te voldoen aan de waterveiligheidsnormen, waardoor iedereen veilig kan wonen, werken en recreëren. SGS Roos+Bijl is al in een vroeg stadium bij het ontwerp aangehaakt, aangezien er maar liefst driehonderd raakvlakken met kabels en leidingen zijn. Al deze raakvlakken zijn in kaart gebracht en in nauwe samenwerking met de netbeheerders, het waterschap en de bouwcombinatie zijn een aantal slimme ontwerpaanpassingen gedaan dat tot forse besparingen voor het project heeft geleid.

Lees ons volledige artikel uit Grond-, Weg- en Waterbouw Magazine – editie 2-2022 met een special over de dijkversterking Wolferen-Sprok.

Graven bij dijkversterking Wolferen-Sprok