Quick Scan

Heeft u een uitdaging op het gebied van ondergrondse infrastructuur? Wij denken met u mee.

Quick Scan

De ‘Quick Scan Elektrische Beïnvloeding’ omvat de eerste stappen volgens de NEN3654 om ontoelaatbare elektrische beïnvloeding uit te sluiten. Handig als u te maken heeft met het aanpassen of aanleggen van hoogspanningssystemen of buisleidingen.

Wij kunnen gratis voor u snel en eenvoudig een rapportage aanleveren, waarin de risico’s op ontoelaatbare beïnvloeding beschreven zijn en of er sprake is van ontoelaatbare beïnvloeding van objecten in de omgeving, zoals buisleidingen. In het geval van mogelijk ontoelaatbare beïnvloeding, kunt u in overleg met ons overgaan tot het laten maken van een uitgebreide beïnvloedingsberekening door onze specialisten.

Door de snelle afhandeling loopt uw project geen vertraging op en kunt u de risico’s over eventuele aanvullende kosten in uw project direct elimineren. Bovendien is het niet nodig om eigen personeel op te leiden voor dit specialisme.

Wilt u een Quick Scan laten uitvoeren?

Wilt u meer weten of wilt u een Quick Scan door ons laten uitvoeren? Neem contact op met onze specialisten via nl.roosenbijl.emc@sgs.com. Bekijk hieronder welke gegevens wij van u nodig hebben om de Unity Check voor u uit te kunnen voeren.

Gegevens kabel of buisleiding:

Naam van de kabelverbinding(en)

Naam van de buisleiding eigenaar of beheerder(s)

Naam van de buisleiding(en)

Het materiaal van de buisleiding(en)

De uitwendige diameter(s) van de buisleiding(en)

Specifieke gegevens*:

Een overzicht van de ligging van de kabel en buisleiding (graag in jpg/pdf/png/etc.)

Maatgevende lengte(n) van de parallelloop

Maatgevende afstand(en)

Kortste afstand tussen kabelverbinding(en) en buisleiding(en)

Afstand(en) buisleiding(en) tot aarding kabelsysteem (dichtbij gelegen station)

De nominale stroom van de verbinding(en)

Aardingswijze van het sterpunt van de transformator (star/impedantie of zwevend)

De 1-fase kortsluitstroom (of de 2-fase kortsluitstroom in geval van zwevend net)

De afschakeltijden

Indien uw aanvraag meerdere buisleidingen of nieuwe/ te wijzigen kabelverbindingen betreft dient u voor alle kabelverbindingen een aparte maatgevende afstand en lengte te bepalen conform de NEN 3654. Dit geldt ook indien er meerdere buisleidingen beschouwd worden.

* Mocht u als leidingeigenaar bovenstaande informatie niet kunnen achterhalen, kan SGS Roos+Bijl de benodigde gegevens voor u opvragen bij de betreffende kabeleigenaren. Neem hiervoor contact op via nl.roosenbijl.unitycheck@sgs.com voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.

U kunt deze gegevens meesturen met uw aanvraag. Wij nemen uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Onze pluspunten

Specialistische kennis

Persoonlijk en betrokken

Innoverend

Onze specialiteiten

Olie, gas & chemie, energie, water en telecommunicatie zijn onze expertisegebieden. Meer lezen over onze visie op deze thema’s?