NEN 3654 Beschouwing

Heeft u een uitdaging op het gebied van ondergrondse infrastructuur? Wij denken met u mee.

NEN 365 beschouwing

Een volledige NEN 3654 beschouwing omvat de stappen volgens de NEN3654 om ontoelaatbare elektrische en thermische beïnvloeding uit te sluiten. Handig als u te maken heeft met het aanpassen of aanleggen van hoogspannings-systemen of buisleidingen.

Voor een NEN 3654 beschouwing zullen we een rapportage opstellen waarin we de verschillende vormen van de elektrische en thermische beïnvloeding zullen toetsen conform de NEN 3654. In de beschouwing wordt gekeken of de nieuwe of de gewijzigde hoogspanningsverbinding (> 1 kV) ontoelaatbare beïnvloeding tot gevolg heeft op de nabij gelegen bestaande of gewijzigde buisleidingen.

Indien uit de rapportage blijkt dat ontoelaatbare beïnvloeding niet uit te sluiten is worden er aanbevelingen gedaan in de vorm van mitigerende maatregelen om de beïnvloeding om te voldoen aan de gestelde eisen conform de NEN 3654.

Wilt u een volledige NEN 3654 Beschouwing laten uitvoeren?

Wilt u meer weten of wilt u een volledige NEN 3654 beschouwing door ons laten uitvoeren? Neem contact op met onze specialisten via nl.roosenbijl.emc@sgs.com. Bekijk hieronder welke gegevens wij van u nodig hebben om de deze beschouwing voor u uit te kunnen voeren.

Gegevens kabel of buisleiding:

Naam van de nieuwe/gewijzigde kabelverbinding(en)

Naam van de buisleiding beheerder(s) of stakeholders

Naam van de buisleiding(en)

Specifieke gegevens*:

Digitale ligging van de gehele gewijzigde/nieuwe kabelverbinding(en): zowel de x-y coördinaten (indien mogelijk in dwg/dxf -bestandsindeling) en de diepteligging ten opzichte van het maaiveld.

Ligging van de kabel (ligging in plat vlak of driehoek).

Onderlinge afstand tussen de kabelverbindingen (indien het twee of meer kabelverbindingen betreft).

Spanningsniveau

Aardingswijze van het sterpunt van de transformator HS-zijde (zwevend net, impedantie geaard net of star geaard net).

Onze pluspunten

Specialistische kennis

Persoonlijk en betrokken

Innoverend

Onze specialiteiten

Olie, gas & chemie, energie, water en telecommunicatie zijn onze expertisegebieden. Meer lezen over onze visie op deze thema’s?