EMC studies

Heeft u een uitdaging op het gebied van ondergrondse infrastructuur? Wij denken met u mee.

NEN 3654 BESCHOUWING

De NEN 3654 beschrijft verschillende stappen voor de bepaling van meerdere beïnvloedingsvormen die kunnen optreden op bestaande/nieuwe hoogspanningssystemen en buisleidingen welke kunnen leiden tot gevaarlijke situaties kunnen leiden voor mens en milieu.

Deze beïnvloeding kan bepaald worden middels een volledige berekening. Voor deze volledige berekening stuurt u enkele gegevens tegemoet waarna we de NEN 3654 beschouwing voor u zullen uitvoeren. Op deze manier kan bepaald worden of er een risico is op ontoelaatbare beïnvloeding en of dit leidt tot mitigerende maatregelen om de mate van beïnvloeding te reduceren tot een toelaatbaar niveau.

Wilt u een volledige NEN 3654 beschouwing laten uitvoeren?

Wilt u meer weten of wilt u een volledige NEN 3654 beschouwing door ons laten uitvoeren?  Mocht er uit de rapportage blijken dat ontoelaatbare beïnvloeding niet uit te sluiten is zullen er aanbevelingen gedaan worden om de mate van de beïnvloeding te reduceren. Neem contact op met onze specialisten via nl.roosenbijl.emc@sgs.com. Bekijk hier welke gegevens wij van u nodig hebben om een offerte te kunnen toesturen.

Quick Scan

De ‘Quick Scan Elektrische Beïnvloeding’ omvat de eerste stappen volgens de NEN 3654 om ontoelaatbare elektrische en thermische beïnvloeding uit te sluiten. Handig als u te maken heeft met het aanpassen of aanleggen van hoogspanningssystemen of buisleidingen.

Wij kunnen voor u snel en eenvoudig berekenen of er sprake is van ontoelaatbare beïnvloeding van objecten in de omgeving, zoals buisleidingen. U stuurt ons de benodigde gegevens toe en u ontvangt van ons een rapport (pdf) retour. In het geval van mogelijk ontoelaatbare beïnvloeding, kunt u overgaan tot het laten maken van een uitgebreide beïnvloedingsberekening door onze specialisten.

Wilt u een Quick Scan laten uitvoeren?

Wilt u meer weten of wilt u een Quick scan conform de NEN 3654 door ons laten uitvoeren? Neem contact op met onze specialisten via nl.roosenbijl.emc@sgs.com. Bekijk hier welke gegevens wij van u nodig hebben om een offerte te kunnen toesturen.

Onze pluspunten

Specialistische kennis

Persoonlijk en betrokken

Innoverend

Onze specialiteiten

Olie, gas & chemie, energie, water en telecommunicatie zijn onze expertisegebieden. Meer lezen over onze visie op deze thema’s?