Kerstdonatie naar Dierenambulance Dieren4U!

Kerstdonatie naar Dierenambulance Dieren4U!

Wij steunen Dierenambulance Dieren4U!

Zoals ieder jaar reserveren wij ook dit jaar tijdens de kerstperiode een mooi bedrag voor een goed lokaal doel dat door onze medewerkers aangedragen wordt. Dit jaar gaat de jaarlijkse donatie naar Dierenambulance Dieren4U, een initiatief dat wij graag een warm hart toedragen.

Meer over Dierenambulance Dieren4U
Dierenambulance Dieren4U helpt dieren in nood. Dieren4U ontvangt geen structurele subsidies en dragen zelf zorg voor de kosten voor dieren zonder eigenaar. Ze bestaan uit louter vrijwilligers die 24/7 klaar staan om dieren in nood te helpen. 

Kerstdonatie naar Dierenambulance Dieren4U!

Christmas donation 2017 Dierenambulance Dieren4U!

We support Dierenambulance Dieren4U!

Like each year, this year we are also donating a respectable sum to a good cause during the Christmas period that has been collected by our employees. This year the annual Christmas donation is going to Dierenambulance Dieren4U, an initiative we are pleased to support.

More about Dierenambulance Dieren4U
Dierenambulance Dieren4U helps animals in need. Dieren4U receives no fixed subsidies and itself bears the costs of animals without owner. It consists solely of volunteers who stand by 24/7 to help animals in need.